top of page
7-yeni-eleştiri-kültürü_kapak_web.jpg
#1-arşiv-temas_içindekiler-kapak.jpg

İÇİNDEKİLER

Genel Yayın Yönetmeni'nden: Bir Dönüşüm Süreci, Bir (Yeni) Sekme!  YAREN EREN BUDAK

Editörden  YONCA GÜNEŞ YÜCEL

Replikanın Replikası  SELÇUK ARTUT

Anadolu’dan Üç El Aleti ve Biçimsel Tipolojileri: Balta, Makas, Çekiç  UFUK BARIŞ MUTLU

Arşivle Gayriarşivsel Bir Karşılaşma  MERVE ŞEN

Psişe, Arşiv, Sanat: Şiir Ekseninde Bir Sorgulama  HANDAN DEMİR

Karakutu Derneği Gönüllüleriyle “Hafıza Yolculuğu” Deneyiminin Anlatısı  SEKME X KARAKUTU DERNEĞİ

Arşiv-Temas Okuma Önerisi  HAZAL HÜRMAN

Tarihin Suskunluklarının Peşinden Gitmek: Bir Arşiv Deneyimi  NURÇİN İLERİ

Kent Araştırmaları - Arşiv İlişkisine Dair Bir Söyleşi: Murat Tülek, Jean François Perouse, Murat Güvenç MURAT TÜLEK 

Yusuf Franko’nun Albümü: “Yüklü” Bir Pera Arşivi  ÖZGE ERTEM

Deforme Fotoğrafların Peşinde: touchedbyfamily  TOUCHEDBYFAMILY

Cumhuriyetin İlk Yıllarından Alaminüt Fotoğraflar  ÖZGE CALAFATO

Taş Ustası Ali Rıza Budak’ın Çantası: Hikayeler, Günlükler, Taş Plaklar  SEKME X ALİ EKREM BUDAK

Anın Ses Belgesi: Saha Kayıtları  MURAT MRT SEÇKİN

Alaturka - Alafranga: Erken Cumhuriyet Dönemi Taş Plak Arşivlerinde Kadın Vokal  ÖZGE CALAFATO

ALT-SEKME

Sinepoli: Hollywood’un İlk Film Yıldızı Florence Lawrence Neden Unutuldu?  ENZEL YILMAZ

Video: Sinepoli'den Dört Belgesel Önerisi  SİNEPOLİ

Morton Subotnick'in And The Butterflies Begin To Sing’i Üzerine  ZEYNEP OKTAR

Sinemayı Geleceğe Aktarma Sorumluluğu Üzerine Birkaç Not  MERVE KAVAS

"Bence arşiv…"  BY BAY R.

Baba Ocağı  BÜŞRA KÜÇÜK 

bottom of page