top of page

Ali Rıza Budak Günlükleri

1973 GÜNLÜĞÜ

1973 img438.jpg

1 Ocak 1973. Bu akşam Kazıklıkaya’da yattık. Sabahleyin Çorum’a geldik. Deli Bayram, Çukurlu’dan Mehmet Ali beraber bize misafir oldular. İsmail Dede ile beraber.

2 Ocak 1973. Bugün yolculadım gittiler. Sigorta Kurumu’na bir dilekçe verdim.  İrfan’ın yanına uğradım. Almanya’dan gelmişti. 

3 Ocak 1973. Bugün pazara gittik, öteberi aldık.

4 Ocak 1973. Bugün Sungurlu’ya gittik babamınan; Kivramgil’e. Almanya’dan gelmişlerdi.

5 Ocak 1973. Bugün orda gezdik. Bektaşgil’e uğradık. Abdullahgil’e, Fadimegil’e uğradık. Ordan Kivramgil’e geldik. 

6 Ocak 1973. Bugün Çorum’a geldik, münübüsle.

7 Ocak 1973. Bugün Kel Kadirgil’e gittik. Entari kestirdik. İrfangil’de oturduk.

8 Ocak 1973. Bugün Kürt’lere yunak (1) yaptım. Cumagil akşam oturmaya geldiler. Bugün öğle sonu ikindiyi geçerek Sallı Bibim hakkın rahmetine kavuştu. 

9 Ocak 1973. Bugün 750 lira para çektim. Üç kelle aldım.

10 Ocak 1973. Bugün Şükrü Kivra geldi, gitti. Pazar eksiklerini gördüm.

11 Ocak 1973. Bugün kabları kalaylattım 40 liraya. Enişte Bayram’ı çarşıda gördüm. Postacı Cuma’yınan görüştük.

12 Ocak 1973. Bugün bayram için öteberi aldım. Bir kahve takımı aldım. 124 lira harcadım. Palabıyık’lı komşu öldü.

13 Ocak 1973. Bugün evde kaldım. Öğleden sonra Kürt’lerin oğlu yanmıştı; üstüne çay suyu dökmüşler.

14 Ocak 1973. Bugün çarşıya indim. 45 liralık et aldım.

15 Ocak 1973. Bugün bayram namazına gittik. Sıkışık namaz kıldık. Komşuların birazını gezdim.

16 Ocak 1973. Bugün Sabri Dayıgil’e gittik. Çolak’la beraber geldik. Bakırcı Halilgil’e uğradık.

17 Ocak 1973. Bugün gezdim çarşıda. Ayakkabıları boyattım, saatın kayış milini taktırdım.

18 Ocak 1973. Bugün çocuklara pijama kestirdim. Kadir’in kızına provasını yaptırdım. Geldik, akşam hastalandım. Göksüm ağrıyor.

19 Ocak 1973. Bugün Bekir’in borcunu verdim. Gezdim çarşıda.

26 Ocak 1973. Bugün 7 kilo et aldım. 150 lira verdim.

27 Ocak 1973. Bugün Azimet, Dursun Kivragil’i getirdi. Çukurlu’dan Aslan Ağa geldiler.

28 Ocak 1973. Bugün çocukların sünnetini yaptık. Milleti mevluta topladım, düğün sona erdi. Akşam Bayram Dedegil geldiler.

29 Ocak 1973. Bugün Kivramgil Kazıklıkaya’ya gittiler.  

30 Ocak 1973. Bugün ben çarşıda gezdim.

31 Ocak 1973. Bugün Kivramgili yolculadım. Paytoncu Cuma’yınan gezdim. Akşam beraber yemek yedik. Raşit, karısıyla geldiler.

1 Şubat 1973. Bugün 1 çift helke aldım. Bakkaldan 21 liralık verese aldım.

2 Şubat 1973. Bugün gezdim çarşıda. Akşam Arif,  Anşa oturmaya geldiler.

3 Şubat 1973. Bugün tıraş oldum. Akşam İskilipliler’in evine oturmaya gittim. Oturduk, konuştuk.

4 Şubat 1973. Bugün çarşıyı gezdim ve 500 kuruşluk kolonyağı aldım. Şevket’in paytonuna bindim, eve geldim. İskilipli’lere mektup yazdım, oturdum.

5 Şubat 1973. Bugün babamın ineğini pazara götürdüm, satılmadı geri getirdim. Necati’ynen kahvede kağıt oynadım. 

7 Şubat 1973. Bugün tahtaları sattım. Sinanlı Arif’i yolculadım. Akşama kadar gezdim. Kürtler’e gittik, akşam oturduk. 

8 Şubat 1973. Bugün çok gezdim, ölüm kâğıdı yaptırdım.

9 Şubat 1973. Bugün Niyazi Amca’m, Baki geldi memleketten, saat 9’ da. Akşama kadar oturduk, konuştuk. 

10 Şubat 1973. Bugün Baki’yinen çarşıya indik, gezdik, geldik. 

11 Şubat 1973. Bugün Niyazi Emmi’mi Çorum’u gezdirdim. Turan Sineması’na gittik. Akşam dolaştık, geldik. Bizim evde Kıymet yemek hazırlamıştı, yedik içtik, oturduk.

12 Şubat 1973. Bugün Mal Pazarı’nı gezdik. Çorum’u gezdik. Su İşleri’ne uğradık.

13 Şubat 1973. Bugün Haydar’ın evine uğradık. Sanayi Çarşısı’nda gezdik.

14 Şubat 1973. Bugün Sungurlu’ya geldik, Fadime’nin yanına. Orda Kivramgil’e geldik. Akşam, Aslan Bektaş, Bayram Bektaş Ağa toplandılar.

15 Şubat 1973. Bugün Sungurlu’da gezdik. Bektaşgil’e gittik, gezdik. Akşam saat 7’ yi 5 geçe Niyazi Emmi’mi otobüse bindirdik.

16 Şubat 1973. Bugün Kivramgil’de kaldım. Kibar Kivramgil’de aşure çorbasını yedik. Çarşıya geldik, Kivramgil’e, Abdullahgil’e gittik.

17 Şubat 1973. Bugün Kivramgil’de çorbayı yedik. Akşam 6’ da bindik 7’ de eve geldik, Dursun Kivram Sakina Kivram beraber.

18 Şubat 1973. Bugün çok şiddetli fırtına oldu. Haydargil’e gittik, rüzgâr çok esiyor. Akşam Kazıklıkaya’ya cipinen gittik. Orda yattık. 

19 Şubat 1973. Bugün Kazıklıkaya’dan geri geldik. Kivram’ı muayene yaptırdık ve yolculadık gittiler.

20 Şubat 1973. Bugün gezdim dolaştım. 5 baş kelle aldım 35 liraya.

21 Şubat 1973. Bugün tek kişilik iki karyola aldım, 160 liraya. 10 lira araba parası verdim.

22 Şubat 1973. Bugün resim çektirdim, nüfus cüzdanını yeniledim.

23 Şubat 1973. Bugün gezdim dolaştım, geldim. Avarayım, canım sıkılıyor. Hayırlısı Allah’tan.

24 Şubat 1973. Bugün sebzelerin yerini hazırladım, ektim. Akşam kahvede kâğıt oynadık. 11’ de Mahmud’un eve geldik.

25 Şubat 1973. Bugün evden bir tarafa gidemedim. Akşam babamgile Aligil’i davet ettiler. Akşam konuştuk ve oturduk.

26 Şubat 1973. Bugün Dursun Kivram geldi. Çok rüzgârlar esiyordu.

27 Şubat 1973. Bugün gezdik Dursun Kivra’ynan. Öğleden sonra Kivram gitti. Ben gezdim, ona kadar gezdim.

28 Şubat 1973. Bugün pazarı gezdik. İki kilo et aldım. Gezdim. Dursun Kivra’m gelmiş çimento, demir almıştı. 

1 Mart 1973. Bugün kar yağdı. Akşam Kazıklıkaya’lı Dursun’un evine gittik. Dudu’nun yanına Hasan Gülsan geldi, İbiş Ağa geldi. İçki içtiler. Hasan serkhoş oldu, pikabı vurdu, kırdı.

2 Mart 1973. Bugün bizim Azimet’in çocuğunun* ölüm gecesi. *İlhami

3 Mart 1973. Bugün cenazeyi yıkadık kaldırdık, geldik oturduk. Komşular geldi başsağlığına.

5 Mart 1973. Bugün Hicabi’yi Rıfat Patır’a muayene ettirdim. İğne, ilaç aldım. İlhami’yi nüfustan sildirdim. 

6 Mart 1973. Bugün hava yağışlı. İsmail Dede geldi. Sabahleyin kooperatiften para aldık.

7 Mart 1973. Bugün kar yağıyor. Pazara gittim, gezdim. Handa oturduk konuştuk. Ahraz’ınan şakalaştık.

8 Mart 1973. Bugün öğleye kadar Çorum’da gezdim. Öğleden sonra Sungurlu’ya geldim.

9 Mart 1973. Bugün Kivram’ınan Sungurlu’da gezdik ve akşam saat 7’ yi 5 geçe otobüse bindirdik. Hayırlar…

10 Mart 1973. Bugün temelin bir kısmını bitirdik. Kivramgil’in dükkanın temelinin.

11 Mart 1973. Bugün işi bitirdim. Bayramgil’e uğradım. Ordan Çorum’a geldim. İrfan’ın yanına uğradım eve geldim.

12 Mart 1973. Bugün evde kaldım. Bağda çalıştım. Akşam, Cumagil’e gittik, plak çaldık.

13 Mart 1973. Bugün çarşıda gezdim, kâğıt oynadık. Akşam geç kaldım, eve geç geldim.

18 Mart 1973. Bugün kuyunun tulumbasını tamir ettirdim. Bağda çalıştım.

19 Mart 1973. Çarşıda gezdim dolaştım, boş. İş bulamadım.

20 Mart 1973. Bugün mahkemeye gittik, kimse gelmedi, geri attılar. İrfan’ınan Emine’yi Almanya’ya yolculadık.

21 Mart 1973. Bugün gezdim, pazarda dolaştım, öteberi aldım.

22 Mart 1973. Bugün bayan Tarık’tan geçti. Hasta yatmaya başladı.

23 Mart 1973. Bugün Kudret’e vizite kâğıdı aldım. İki kilo et aldım. Cuma’yınan gezdik; çarşıda dolaştık, geldik. 2550 masraf oldu.

24 Mart 1973. Bugün Kudret’i hastaneye muayene yaptırmaya götürdüm. İş buldum, yarın çalışacağım.

25 Mart 1973. Bugün Yeni Sanayi Çarşı’da işe başladım. Tuğla işledim.

26 Mart 1973. Bugün çalıştım, hesabı aldım; 150 lira.

2 Nisan 1973. Bugün gezdim ya…

3 Nisan 1973. Bugün Karabeğ’inen çalıştım.

4 Nisan 1973. Bugün Uğurlu Dağı’na gittik.

5 Nisan 1973. Bugün çalıştık, İdris’le, Selahattin.

6 Nisan 1973. Bugün çalıştık.

7 Nisan 1973. Bugün çalıştık. Halil Gül akşam geldiler.

8 Nisan 1973. Bugün taş yaptık. Halil ve İbrahim öğleden sonra iskeleyi yaptılar. Körükle yemek pişirdik. 

9 Nisan 1973. Bugün taşta çalıştık.

10 Nisan 1973. Bugün taşta çalıştık.

11 Nisan 1973. Bugün Halil köye gitti. Taşta çalıştık.

12 Nisan 1973. Bugün taş yaptık. Halil Usta Çorum’dan geldi.

13 Nisan 1973. Bugün taş yaptık.

14 Nisan 1973. Bugün taş yaptık, takımları yaptık. Tıraş oldum.

15 Nisan 1973. Bugün öğleye kadar çalıştım. Öğleden sonra cibinen İskilip yoluna geldim. Ordan taksiyinen Çorum’a geldim. 15 lira aldı.

16 Nisan 1973. Bugün Çorum’da gezdim. Biraz bağ budadım.

17 Nisan 1973. Bugün Uğurlu Dağı’na geldim.

18 Nisan 1973. Bugün taş yaptım.

19 Nisan 1973. Bugün duvar yaptık. İbrahim Usta’yınan Halil Çorum’a gitti.

20 Nisan 1973. Bugün yağdı, çalışmadık.

21 Nisan 1973. Bugün taşta çalıştım.

22 Nisan 1973. Bugün güreşe seyrettik, çalışmadık.

23 Nisan 1973. Bugün taş yaptım, öğleden sonra duvara geçtim.

24 Nisan 1973. Bugün duvarda çalıştım.

25 Nisan 1973. Bugün yağdı, takımları yaptık.

26 Nisan 1973. Bugün duvarda çalıştık. Halil Çorum’dan geldi, 3 kilo et getirdi.

27 Nisan 1973. Bugün pencere taşı yaptım.

28 Nisan 1973. Bugün taş dikme ve denizlik yaptım.

29 Nisan 1973. Bugün dikme denizlik yaptım. Miltanımın yakasını yıkadım.

30 Nisan 1973. Bugün denizlikte çalıştım.

1 Mayıs 1973. Bugün tek dikmelik ve denizlik taş yaptım.

2 Mayıs 1973. Bugün duvarda çalıştık.

3 Mayıs 1973. Bugün duvarda çalıştık, iskele seviyesine çıktı. 1600 lira aldım.

4 Mayıs 1973. Bugün Çorum’a geldim, borçların bir kısmını verdim.

5 Mayıs 1973. Bugün babamgile yüz numara yaptım ve saat 2’ de İskilip’e geldim.

6 Mayıs 1973. Bugün iskelede çalıştık, Osman ile beraber.

7 Mayıs 1973. Bugün iskelenin merdivenini yaptık, sol kıble tarafa köşesine başladık.

8 Mayıs 1973. Bugün köşelerin ikisini kaldırdık son noktasına.

9 Mayıs 1973. Bugün iki pencere kemeri koyduk, arasını tesviye yaptık.

10 Mayıs 1973. Bugün 3 kişi duvarda çalıştık, kıble duvarın az işi kaldı.

11 Mayıs 1973. Bugün sol duvara başladık. Halil 3 tane kemer yerine koydu.

12 Mayıs 1973. Bugün duvarda iki pencerenin arasını doldurduk.

13 Mayıs 1973. Bugün çalışmadık. Seçmen nüfus sayımı oldu. İstirahat yaptık.

14 Mayıs 1973. Bugün çalıştık. Duvarı tesviye yaptık. Osman geldi.

15 Mayıs 1973. Bugün sol duvara başladık.

16 Mayıs 1973. Bugün yağdı, çalışmadık.

17 Mayıs 1973. Bugün öğleye kadar çalıştık.

18 Mayıs 1973. Bugün öğleye kadar çalıştık. Öğleden sonra yağdı.

19 Mayıs 1973. Bugün üç cephenin duvarını tamamladık. Kapının üzerine başladık. 500 lira aldım.

20 Mayıs 1973. Bugün ön köşeleri tesviye yaptık. İki pencere kemeri yaptık. Halil İskilip’e güleşe gitti.

21 Mayıs 1973. Bugün 3 kemer yerine koyduk. Duvarı yarıya getirdim.

22 Mayıs 1973. Bugün duvarları bitirdik, külükleri yaptık. 1300 lira aldım, hesaplaştık.

23 Mayıs 1973. Bugün kamyonla Çorum’a geldik. 12’ de indik Kale’ye. Ordan tek araba tuttum, eve geldim.

26 Mayıs 1973. Bugün Neşat’a çalıştım. Öğleden sonra yağdı. Saat 3’ te işi bıraktık.

27 Mayıs 1973. Bugün Bektaşoğlu’ndan Hüseyin’e çalıştım. Yağışlı geçti.

28 Mayıs 1973. Bugün iki gözün duvarları tamam oldu.

29 Mayıs 1973. Bugün yağdı, çalışmadık.

30 Mayıs 1973. Bugün alt tarafı tamamladık.

31 Mayıs 1973. Bugün kıble duvarı ve kuzey duvarı tesviye yaptık.

1 Haziran 1973. Bugün taş duvarını iyice azalttık, yarına az iş kaldı.

2 Haziran 1973. Bugün birket duvarına başladık. 3 kişi çalıştık.

3 Haziran 1973. Bugün 4 cephenin birketini iskele seviyesine getirdim. Yağmurlu geçti, iyi rahmet yağdı.

4 Haziran 1973. Bugün iç bölmelerde ve bacalarda çalıştım.

5 Haziran 1973. Bugün iki cephenin birketini ördüm ve akşam hesap gördüm, 600 lira aldım. Neşat’tan 50 lira (okunamadı) 550. Geri tarafı kaldı haftaya.

6 Haziran 1973. İsrafil bugün Sungurlu’ya geldi. İş başı yaptım.

7 Haziran 1973. Bugün taş yaptım, 1125 kumanya İbrahim’e.

8 Haziran 1973. Bugün taş yaptık. 1050 kuruş aldım.

9 Haziran 1973. Bugün taş duvara başladık. 11.00 lira kumanya parası, 100 lira aldım.

10 Haziran 1973. Bugün gene temellerde çalıştık. Kumanya 10 lira, 20 lira İbrahim’e verdim.

11 Haziran 1973. Bugün toprak dolgusunu bitirdik, 200 lira aldım. Kumanya parası 14 lira.

12 Haziran 1973. Bugün yağışlı geçti. Taş gelmedi, çalışmadık. Kivramgilde yattık.

13 Haziran 1973. Bugün taş yaptık. Akşam üzeri yağdı.

14 Haziran 1973. Bugün taş yaptık. Öğleden sonra 5 kişi inşaata başladı. 14 lira kumanya.

15 Haziran 1973. Bugün duvarda çalıştık, temiz duvara başladık.

16 Haziran 1973. Bugün öğleye kadar çalıştık. Yağdı. Çorum’a geldik.

17 Haziran 1973. Bugün 9 tane köşe yaptım, Çorum’dan geldikten sonra.

18 Haziran 1973. Bugün taşta iki kişi duvarda 3 kişi çalıştık. Kum 15 lira.

19 Haziran 1973. Bugün duvarda çalıştık. İbrahim hastaydı, çalışamadı. 10 lira kumanya Halil (okunamadı)

20 Haziran 1973. Bugün iki kişi taşta, iki kişi duvarda çalıştık. 11 lira kumanya Halil.

21 Haziran 1973. Bugün çalışmadık. Akşam Çorum’a gittim. 220 lira aldım.

22 Haziran 1973. Bugün 7.30’ da geldim işe başladım. 18 adet taş yaptım.

23 Haziran 1973. Bugün taşta çalıştım. Halil, İsrafil duvarda çalıştı. Sıcaklar başladı.

24 Haziran 1973. Bugün taş yaptık, bin lira aldık. Bana 80 lira geçti. Çolak, Çorum’a gitti.

25 Haziran 1973. Bugün 3 kişi taş yaptık. Akşam Çorum’a geldim.

26 Haziran 1973. Bugün Çorum’dan geldim. 3 kişi taş yaptık.

27 Haziran 1973. Bugün 3 kişi taş yaptık. Halil Usta Çorum’dan geldi.

28 Haziran 1973. Bugün pencere köşeleri yaptım. Akşam murçları yaptık.

29 Haziran 1973. Bugün iki köşe, 1 pencere köşesi yaptım.

30 Haziran 1973. Bugün 5 pencere köşesi yaptım. 550 lira aldım.

1 Temmuz 1973. Bugün çalıştım, akşam Çorum’a geldim.

2 Temmuz 1973. Bugün Çorum’da gezdim. Bankalardan cüzdanları yeniledim.

3 Temmuz 1973. Bugün 3 metre yanuç yaptım. Deli Bayram yanımıza geldi.

4 Temmuz 1973. Bugün iki 25 lik köşe, 7 tane ufak köşe yaptım.

5 Temmuz 1973. Bugün iki kapının üzeri kilitlerini yaptım.

6 Temmuz 1973. Bugün 6 bin lira alındı, ameleye verildi. Akşam eve geldim.

7 Temmuz 1973. Bugün Çorum’da gezdim, istirahat yaptım.

8 Temmuz 1973. Bugün Çolağın kızının düğünü oldu. Çorum’da gezdim.

9 Temmuz 1973. Bugün çalıştım. Pencere kilitlerini bağladık. Akşam otelde yattım.

10 Temmuz 1973. Bugün gene pencere kilitlerine çalıştık. Ali Usta. Sakine Kivragil’de yattım.

11 Temmuz 1973. Bugün 6 parça kilit taşı yaptım. Kivramgil’de yattım.

12 Temmuz 1973. Bugün kilitlerde çalıştım.

13 Temmuz 1973. Bugün 3 pencere kilidi tesfiye, köşe yaptım. Otelde yattım.

14 Temmuz 1973. Bugün kilit taşı ve sıra taşı yaptım. İki pencere yerine kondu.

15 Temmuz 1973. Bugün kilit taşlarında çalıştım. 500 lira aldım.

16 Temmuz 1973. Bugün iki duvar tesviye oldu. Akşam Çorum’a gittik.

17 Temmuz 1973. Bugün kilitleri tamamladık.

18 Temmuz 1973. Bugün son kilitleri yerine koyduk ve tuğlaya başladık.

19 Temmuz 1973. Bugün tuğlayı bitirdik, yalnız merdiven ayakları kaldı.

20 Temmuz 1973. Bugün işi bitirdik. Kendimiz hesabımızı yaptık.

21 Temmuz 1973. Çorum’a geldik akşam. Bugün danayı Koruma’dan aldık götürdük, Necati ile.

22 Temmuz 1973. Bugün Çorum’da gezdim.

23 Temmuz 1973. Bugün Sungurlu’ya geldim. Hesabı aldık, hesabımızı aldık. Hesap 6210 lira çıktı.

24 Temmuz 1973. Bugün biraz ot doğradım. Sora çarşıya indim, gezdim.

25 Temmuz 1973. Bugün Boyacı Taştan’ın avlu duvarlarının temelini yaptım.

28 Temmuz 1973. Bugün gezdim. Konuştuk arkadaşlarınan.

29 Temmuz 1973. Bugün biraz ot doğradım. Sora gezdim. Ahraz’ınan konuştuk. Nuri’yinen gezdik aşağılarda.

30 Temmuz 1973. Bugün Cuma’nın evinde taban döktüm. Bulaşık taşı yaptım.

6 Ağustos 1973. Bugün İhsan Cerit’in taşına başladım, Küçük Belediye’nin Çamlık’ta.

9 Ağustos 1973. Bugün Almanyalı birinin kalkan duvarlarını yaptım, 100 lira aldım.

12 Ağustos 1973. Bugün Seydim Çeşmesi’ne başladım.

13 Ağustos 1973. Bugün 3 taş yaptım.

14 Ağustos 1973. Bugün 3 taş yaptım.

15 Ağustos 1973. Bugün işyerine gittim, geri geldim, çalışmadım. Öteberi aldım.

16 Ağustos 1973. Bugün 3 köşe yaptım. 56 santim iş oldu.

17 Ağustos 1973. Bugün iki taş yaptım. Akşam sinemaya gittik, anam ve Kıymet’le beraber.

18 Ağustos 1973. Bugün şiv köşelere başladım, iki tane yaptım.

19 Ağustos 1973. Bugün köşe yaptık işi azalttık.

20 Ağustos 1973. Bugün işin yarısını bitirdim.

21 Ağustos 1973. Bugün işi bitirdim 400 lira aldım.

22 Ağustos 1973. Bugün buğday aldım, gezdim.

23 Ağustos 1973. Bugün Cerit’ten 100 lira aldım. Bir takım pijama aldım.

24 Ağustos 1973. Bugün unu öğüttüm, eve getirdim. 25 teneke.

25 Ağustos 1973. Bugün şubenin geri tarafında çalıştık, Büvet’li Hüseyin’in evinin temelinde.

26 Ağustos 1973. Bugün iki cepheyi tesviye yaptık. Akşamüzeri eve gelmeden Kıymet’i doğuma götürdük, Anşa’yınan yatırdık geldik.

İsmail Dede
02dursun kivra.jpg
03 bayram dede.jpg
04 IMG_0092.jpg
1973 (15).jpg
ali dede.jpg
05 IMG_0040.jpg
06 IMG_0039.jpg
1973 (38).jpg

27 Ağustos 1973. Bugün dışın devamını getirdik, kaldı geriye bir cephesi ve ara bölmesi.

28 Ağustos 1973. Bugün çalıştık. 200 lira aldım.

29 Ağustos 1973. Bugün gezdim, öteberi aldım.

30 Ağustos 1973. Bugün çalıştım. İş az kaldı, ben ayrıldım.

31 Ağustos 1973. Bugün Hasan Hüseyin’e çalıştım. Akşama hesabımı aldım, 90 lira.

2 Eylül 1973. Bugün Rıza gelmişti. Kazıklıkaya’ya akşam gittim.

3 Eylül 1973. Bugün bağlarda gezdim, dolaştık.

7 Eylül 1973. Bugün Elvangil’in ev duvarının temeline başladık.

8 Eylül 1973. Bugün temeli ve birketi bitirdik. 100 lira aldım.

9 Eylül 1973. Bugün Pancar Dairesi’nde çalıştık. Öğleye kadar taş bitti, öğleden sonra çalışmadık. Saati değiştirdim, 140 lira daha verdim.

10 Eylül 1973. Bugün danayı pazara götürdüm, satamadım geri getirdim. Kardeşim Rıza’yı yolcu ettim, gitti.

11 Eylül 1973. Bugün gezdim. 50 Karamemet’ten, 200 lira Çolak Halil’den aldım.

12  12 Eylül 1973. Bugün öteberi aldık. Müslüm’e ayakkabı aldım. Saati aldım.

13 Eylül 1973. Bugün Çatalhavuz’da bir temele başladık, Tatarlı Ahmet’le.

14 Eylül 1973. Bugün iki kişi beraber çalıştık.

15 Eylül 1973. Bugün üç kişi çalıştık. Köşe yaptım. Öğleden sonra duvar yaptık.

16 Eylül 1973. Bugün doğu tarafında tesviye yaptık, bir köşe yaptık.

17 Eylül 1973. Bugün batı tarafının tesviyesini yaptık. Elvan’dan 70 lira geldi.

18 Eylül 1973. Bugün iç bölmenin hepsini bitirdik. 500 lira aldım.

19 Eylül 1973. Bugün bulgur, defter, kalem, pantol, Ekrem’e ayakkabı aldım.

20 Eylül 1973. Bugün taş duvarı bitirdik, hesabımızı aldık.

21 Eylül 1973. Bugün Yakub’un tuğlasına başladık, hayırlısı…

22 Eylül 1973. Bugün 4 kişi çalıştık, İç bölmelere başladık.

23 Eylül 1973. Bugün işi bitirdik. Hesabı aldım; 300 lira.

24 Eylül 1973. Bugün gezdim. Et, yağ aldım.

25 Eylül 1973. Bugün Davut Öğretmen’in avlu duvarında çalıştım, Sağır Hacı’yınan.

26 Eylül 1973. Bugün yarma aldım. Biraz öteberi aldık.

27 Eylül 1973. Bugün Yavruturna’da çalıştım, 100 lira aldım.

28 Eylül 1973. Bugün Çukurörenli İbraham’ın birketine başladık. 3 kişi çalıştık.

29 Eylül 1973. Bugün duvarları iskele seviyesine kaldırdık.

30 Eylül 1973. Bugün iki bölme tamamlandı. 3 tane lento kalıbı yaptım, betonlarını döktüm.

1 Ekim 1973. Bugün işi bitirdim. 200 lira aldım, 200 lirası kaldı.

4 Ekim 1973. Bugün turşuluk küp aldım.

5 Ekim 1973. Bugün toplu cam aldım, 400 liraya. Getirdim, yerine taktım.

6 Ekim 1973. Bugün perdelik aldık, Sümer’den.

7 Ekim 1973. Bugün Esnafevleri’nde Turgutlular’ınan çalıştık, bodrum katta.

8 Ekim 1973. Bugün dört köşeyi pencere seviyesine getirdik.

9 Ekim 1973. Bugün pencere tesviyesinde çalıştım.

10 Ekim 1973. Bugün pazara gittik, saatları tamire verdim.

11 Ekim 1973. Bugün pencere taksimatları yaptık, kasaları kaldırdık.

12 Ekim 1973. Bugün çalıştık.

13 Ekim 1973. Bugün çalıştık.

14 Ekim 1973. Bugün oyumuzu kullandık.

1973 (45).jpg

15 Ekim 1973. Bugün taş duvarını bitirdik, tuğlaya başladık.

16 Ekim 1973. Bugün öğleye kadar çalıştık. Malzeme bitti.

17 Ekim 1973. Bugün pazara gittim. Küp aldım, sebze aldım.

18 Ekim 1973. Bugün tahta, beş on aldım, evin önünü onardım.

19 Ekim 1973. Bugün Şenyurt’ta Palabıyıklı Dul Karı’nın evinde çalıştım.

20 Ekim 1973. Bugün balkon altlarında çalıştım, hesabımı aldım 200.

21 Ekim 1973. Bugün Teslimli Kemal’ın bacalarında çalıştık, Dellik Rıza’nın Muharrem’le.

22 Ekim 1973. Bugün bacaları bitirdik, kalkan duvarlarına başladık.

23 Ekim 1973. Bugün kalkanını bitirdik ve pres blok tuğlaya başladık. Harç bitti akşam.

26 Ekim 1973. Bugün biraz gezdim. Dudu’yunan konuştuk.

29 Ekim 1973. Bugün düğeleri sattım 1300 liraya. Bayramı seyrettik biraz, geri döndük. Soğuktu hava.

30 Ekim 1973. Bugün resim çekindik. Boyacı Daştangile gittik. Ordan Halil’lere uğradık, geldik. Necati Samsun’a gitti.

31 Ekim 1973. Bugün İskilip’e, İskilip’den Sağbazar’a geldik.

1 Kasım 1973. Bugün işbaşı yaptık.

2 Kasım 1973. Bugün iki kubbenin yuvarlağını çevirdik, orta tabanı yerine koyduk. 

3 Kasım 1973. Bugün iki ayak kubbenin taban kalıbını yerine koyduk.

4 Kasım 1973. Bugün etraflarını doldurduk, orta kubbenin iskelesini kurduk.

5 Kasım 1973. Bugün orta kubbenin ızgarasını döşedik.

6 Kasım 1973. Bugün takfiyede çalıştım.

7 Kasım 1973. Bugün takfiye işinde çalıştık.

8 Kasım 1973. Bugün merdiven iskelesini kurduk, korniş kalıplarına başladık.

9 Kasım 1973. Bugün korniş kalıplarını yerine çakmaya başladık.

10 Kasım 1973. Bugün korniş kalıplarını bitirdik, saclarını vurduk, teskereleri yaptık.

11 Kasım 1973. Bugün büyük kubbenin kaburga iskeletine başladık. Takımları topladık. Sabahleyin Çorum’a gideceğiz, Allah izin verirse.

12 Kasım 1973. Bugün Çorum’a geldik.

13 Kasım 1973. Bugün istirahat yaptık, gezdim.

14 Kasım 1973. Bugün pazar yerinde yatak yüzü aldık.

15 Kasım 1973. Bugün gezdim.

16 Kasım 1973. Bugün gezdim, aşağı yukarı…

17 Kasım 1973. Bugün Alaca’dan Hüseyin Ağa kızıyla beraber geldiler. Aşağıda gezdik.

3 Aralık 1973 Bugün Alaca’nın Yeniköy’e geldik. Akşam beni Ahmet götürdü, orda yattım.

4 Aralık 1973 Babamı Bektaş götürdü. Hayırlısı Allahtan

 

 - Yunak: Evin banyo bölümü

1974 GÜNLÜĞÜ

1974 (44).jpg

4 Ocak 1974. Bugün namazdan sonra Berber Mustafa’da bayram yemeğini yedik. Öğleden sonra Sungurlu’ya gittik. Biraderim Rıza’nın geldiğini duydum.

5 Ocak 1974. Bugün Badik Haydar’a gittik. Çukurlu’dan geldiler. Jip durmadı. Rızagil Çorum’a geldiler.

6 Ocak 1974. Bugün kivram bizi yolculadı. Çorum’a geldik. Akşamüzeri kardeşim ve İsmail geldi. Yedik, içtik, muhabbet ettik; saat ikiye kadar.

7 Ocak 1974. Bugün Haydar Ali’nin oğlu Mustafa köyden geldi. İstanbul’a 7.30’ da yolculadım.

9 Ocak 1974. Bugün boş tüpü teslim ettim.

16 Ocak 1974. Bugün pazara gittim. 3 oklavayı 5 liraya sattım. Portakal elma aldım. Deli Bayram Kazıklıkaya’ya gitti. Alacalı Hüseyin babamgile geldi. Konuştuk.

17 Ocak 1974. Bugün Merzifon’a gitti, geldi.

18 Ocak 1974. Bugün Ticaret Bankası’ndan 500, İş Bankası’ndan 200 lira aldım. 7 yüz lira aldım.

20 Ocak 1974. Bugün gezdim, dolaştım. Defter aldım, kâğıt oynadım. 22 lira masraf oldu. 

21 Ocak 1974. Bugün Boyacı Taştan 50 Lira verdi, orda oturduk, konuştuk.

1  22 Ocak 1974. eledim buğdayı seçtim daneyi / bir gönülde şetçim o bir taneyi / eğer kurbet ele gider gelmezsem / bana saydırırlar 7 seneyi / mektup benden selam söyle silaya / söyle benim için yanan ağlasın / gözü yaşlı düştüm kurbete / uzaktır aramız yollar ağlasın

28 Ocak 1974. Bu nasıl kuşumuş yuva yapmamış / yaptığı yuvayı tamam etmemiş / sanki benim derdim bana yetmemiş / bir dertte sen bana ekledin felek

30 Ocak 1974. Bugün trafik kazası atlattım. Bacağım yaralandı.

 

1974 (7).jpg

7 Şubat 1974. Bugün Dursun Kivra geldi, çarşıya indik. Yolluk aldık düğün için, 13 metre.

8 Şubat 1974. Bugün Kivram’ınan köye gittik. Orda yattık.

9 Şubat 1974. Bugün Kivra’yınan Kazıklıkaya’dan geldik ve sora Sungurlu’ya yolculadım. Ben gezdim, Aşcı Süleyman’la beraber.

10 Şubat 1974. Bugün Ekin Pazarı’nın yanında kahvede kâğıt oynadık Şevket’le. Sabun, omo aldım, dükkân da kapalıydı, orda kaldı alamadım. Boş geldim.

15 Şubat 1974. Bugün Ali Ustagil’de yattım. (okunamadı) Çorum’dan Sungurlu’ya geldik.

16 Şubat 1974. Bugün Bayramgil’de yattım.

17 Şubat 1974. Bugün İbrahim Kivram’ın düğününü sona erdirdik. Hayırlısı Allahtan! Bugün Haydar Kivragil’de Şükrü Kivra’yınan yattık.

28 Şubat 1974. Bu akşam Erzincanlı Şirin Dede gelmişti. Babam davet etti, akşam konuştuk.

7 Mart 1974. Bugün İbraham Saim Bağları’nda Kötükaraağaçlı Osman’a çalıştık, akşam karanlığa kadar geç.

8 Mart 1974. Bugün akşam işe başladık. Çatıyı bitirdik. Saat birde eve geldim. 150 lira aldım.

12 Mart 1974. Bugün 100 lira avans aldım, Narlı Köyü’ne gitmek için. 

13 Mart 1974. Pazar eksiklerinde çalıştık. 

14 Mart 1974. Bugün Narlı Köyü’nde kooperatif binasına başladık. Beş kişi kafaları demledik.

15 Mart 1974. Bugün iskele seviyesine getirdik.

16 Mart 1974. Bugün iskelede çalıştık.

17 Mart 1974. Bugün işi kolaylaştırdık.

18 Mart 1974. Bugün işi bitirdik. Hamamözü’nde hamama girdik ve akşam eve geldik.

19 Mart 1974. 400 lira hesap aldım.

20 Mart 1974. Bugün bulgur aldım.

21 Mart 1974. Bugün gezdim.

25 Mart 1974. Bugün Ekmekçi Osman’ın bacalarına başladım. Dört bacayı iskele seviyesine…

26 Mart 1974. Bugün bacaları bitirdim, kalkana başladım. 200 lira aldım

27 Mart 1974. Bugün işi bitirdim, hesabımı aldım; 100 lira.

28 Mart 1974. Bugün Hacı’nın evine başladık, Turgutlu Riza’yınan.

29 Mart 1974. Bugün 4 kişi çalıştık. Akşam gözlük ve merhem aldım.

30 Mart 1974. Bugün soğuktan çalışamadım. Bağın dibini açtım.

31 Mart 1974. Bugün çalıştık. Dip tarafta. Arap’tan 50 lirayı aldım.

1 Nisan 1974. Bugün Hacı’nın işini bitirdik.

2 Nisan 1974. Bugün Ağır Sanayi’de birket işledik, dükkân böldük.

3 Nisan 1974. Bugün çalışmadım. Pazar eksiklerimizde dolaştım.   

4 Nisan 1974. Bugün işe soğuktan çalışmadık, gezdim. Mazlum’u doktora götürdüm.

5 Nisan 1974. Bugün saat üçe kadar çalıştık, yağdı. İşi bıraktık.

6 Nisan 1974. Bugün öğleden sonra çalıştık, sabah kar yağdı, çalışamadık.

7 Nisan 1974. Bugün tam çalıştık.

8 Nisan 1974. Bugün çalışmadık, yağışlı. Babama bir kömüş aldık.

11 Nisan 1974. Bugün büyük tüpü değiştirdim.

12 Nisan 1974. Bugün taş yaptık.

13 Nisan 1974. Bugün duvarlarda çalıştık.

14 Nisan 1974. Bugün yağmurluydu, çalışmadık.

15 Nisan 1974. Bugün çalıştık, işi bitirdik. Ufak tüpü değiştirdim.

16 Nisan 1974. Bugün hesabı aldım.

17 Nisan 1974. Bugün 200 kilo buğday aldım; 140 tl. Gezdim.

18 Nisan 1974. Bugün unu öğüttüm, getirdim eve.

19 Nisan 1974. Bugün Şahin’in tuğlasına başladık, öğleden sora paydos.

1974 (16).jpg

20 Nisan 1974. Bugün işe başladım, hemen peşime adam geldi, Kıymet hasta, işi bıraktım. Araba tutup hastaneye kaldırdım.

21 Nisan 1974. Bugün serum aldım, çalışamadım.

22 Nisan 1974. Bugün inekleri sattım. 2255 liraya kara inek, 1350 liraya ötekini sattım.

23 Nisan 1974. Ve Kıymet’i hastaneden çıkardım, taburcu oldu.

24 Nisan 1974. Bugün Kuşsaray’a gittik.

25 Nisan 1974. Bugün Kuşsaray’da Bankacı Hamdi’nin işine başladım.

26 Nisan 1974. Bugün yağmurlu. Çalıştık, binanın dört tarafını dolandık, bölmenin birine başladık.

27 Nisan 1974. Bugün ara bölmeleri, bacaların bir kısmını bitirdik. Akşam gene yağmur yağıyor.

28 Nisan 1974. Bugün iki çapın tesviyesini tamamladık, pencere lenfolarını koyduk, geç paydos ettik. Harç geç bitti.

29 Nisan 1974. Bugün iki kapının ve bir pencerenin kilit ve lenfosunu yaptım.

30 Nisan 1974. Bugün hesabımı aldım. Bir kişilik iş kaldı. 100 evel, 500 daha; 600 lira hesap.

1 Mayıs 1974. Bugün gezdim, Kuşsaray’dan geldim.

2 Mayıs 1974. Bugün Boyacı Ahmed’in (okunamadı) evinde çalıştım.

3 Mayıs 1974. Bugün gene çalıştım.

4 Mayıs 1974. Bugün bulaşık taşını koydum. Duvarlar tamamlandı. 300 hesabı aldım.

6 Mayıs 1974. Bugün pazara gittik, inek alamadık. Öğleden sonra Doğla Köyü’ne geldim.

7 Mayıs 1974. Bugün işe başladık, çalıştık. Ali Haydar’la.

8 Mayıs 1974. Bugün iki çapın temellerini dolandık.

9 Mayıs 1974. Bugün köyden bir usta daha geldi.

10 Mayıs 1974. Bugün yol kenarındaki duvarın bir kısmını yükselttik.

11 Mayıs 1974. Bugün öğleye kadar çalıştık. Öğleden sora yağdı, çalışamadık. Akşamüzeri motorla kavak, çam bakmaya gittik. 

12 Mayıs 1974. Bugün kavak kesmeye gittik. Kavakları kestik. Emirbağı’nda öğle yemeğini yedik.

13 Mayıs 1974. Bugün Çorum’a geldim, tıraş oldum.

14 Mayıs 1974. Bugün köye geldim.

15 Mayıs 1974. Bugün çalıştım, yalnız. Arka duvarı tesviye yaptım.

16 Mayıs 1974. Bugün orta uzun bölmeyi tamamladık.

17 Mayıs 1974. Bugün hastalandım, öğleye kadar çalıştım. Kırk sekiz saattir yemek yiyemedim.

18 Mayıs 1974. Bugün Ali Haydar işi bıraktı. Biz çalıştık tuğlada.

19 Mayıs 1974. Bugün iki kişi çalıştık. Akşam küsülü gibiydik.

20 Mayıs 1974. Bugün ara bölmeleri böldük, 4 bölme. Uzun duvara başladık.

21 Mayıs 1974. Bugün yağmurlu olarak çalıştık ve işi bitirdim.

22 Mayıs 1974. Bugün Doğla’dan Çorum’a geldim. 600 lira hesap aldım, top 1100.00

26 Mayıs 1974. Bugün Su Debboyunda çalıştım, Kavacık’lı polisinen.

28 Mayıs 1974. Bugün Kara Şükrü’ye çalıştım.

29 Mayıs 1974. Bugün Hacı Kadir’in baca ve kalkan duvarlarına başladım.

30 Mayıs 1974. Bugün çalıştım.

31 Mayıs 1974. Bugün öğlene bitirdim, hesabımı aldım.

5 Haziran 1974. Bugün Belediye kalfası Osman Bey’in işine, Harun’la başladım.

6 Haziran 1974. Bugün dört köşeyi havuz içine aldık. Tamzara öldü.

7 Haziran 1974. Bugün iskelede çalıştık. 100 lira aldım.

8 Haziran 1974. Bugün çalıştık.

9 Haziran 1974. Bugün biraz onbirlik yaptık, biraz 20 lik yaptık.

16 Haziran 1974. Bugün çalıştım, kahvenin üstünde.

17 Haziran 1974. Bugün çalıştık, Karı’nın işinde.

18 Haziran 1974. Bugün baca duvarı ve kalkan duvarında çalıştım.

19 Haziran 1974. Çalışmadım.

20 Haziran 1974. Bugün çalıştım, kalkan duvarlar

21 Haziran 1974. Bugün Karı’nın işi bitti. Komlu Ali gelmişti.

22 Haziran 1974. Çalışmadım ot biçtim. Ali’nin yanına gittik.

23 Haziran 1974. Çalışmadım. Bugün ot doğradık.

24 Haziran 1974. Bugün Şekerbeyli Sadık Çavuş’un tuğlasında çalıştım.

25 Haziran 1974. Bugün Cerit’in çimento camisine köşe yaptım. 12 köşe yaptım.

26 Haziran 1974. Bugün gene köşe yaptım. 28 köşe yaptım.

27 Haziran 1974. Bugün gene köşe yaptım. 22 tane yaptım.

28 Haziran 1974. Bugün duvara başladım. Kıble tarafına iki sıra taş koydum.

29 Haziran 1974. Bugün duvara devam ettim.

30 Haziran 1974. Bugün takımları kilitli bırakmışlardı ve bizi boş koydular.

1 Temmuz 1974. Bugün kıble tarafın dışını bir metre tesviye yaptım.

2 Temmuz 1974. Bugün yağdı, çalışmadık. 30 lira masraf oldu.

3 Temmuz 1974. Bugün kıble duvar bir metrede tesviye yaptım.

4 Temmuz 1974. Bugün ön köşeleri kaldırdım.

5 Temmuz 1974. Bugün kıble sol duvara başladım.

6 Temmuz 1974. Bugün pencere seviyesine getirdim. Dış cepeyin iki metre bir yarım kaldı.

7 Temmuz 1974. Bugün iç yüzünü de yarım yaptım. 50 lira aldım Cerit’ten.

8 Temmuz 1974. Bugün kömüşü pazara götürdüm, engel yüzünden satamadım.

9 Temmuz 1974. Bugün sol cepheyi bitirdim, sağ tarafa başladım.

10 Temmuz 1974. Bugün sağ cepheden dış tarafı 4 m. tefsiye yaptım.

11 Temmuz 1974. Bugün sağ cephenin dış tarafı pencere seviyesine tefsiye yaptım. Cerit, iki sefer geldi inşaata.

12 Temmuz 1974. Bugün iç kısmına başladım.

14 Temmuz 1974. Bugün kapı köşelerini koydum.

15 Temmuz 1974. Bugün çalışmadım, gezdim.

16 Temmuz 1974. Bugün kapı tarafının sağ tarafını bitirdim.

17 Temmuz 1974. Bugün sol tarafa başladım.

18 Temmuz 1974. Bugün kapı köşesini söküp 15 santim geri aldım. Kapıyı 2 metreye çıkardım. 100 lira

19 Temmuz 1974. Bugün sol köşeyi bir metre kaldırdım.

20 Temmuz 1974. Bugün sol ikinci köşeyi bir metreye kaldırdım. İki köşe ikişer metre oldu.

21 Temmuz 1974. Bugün üçüncü köşeyi kaldırdım.

22 Temmuz 1974. Bugün dördüncü köşeyi tamamladım.

23 Temmuz 1974. Bugün pencere köşelerini koydum, hesabımı aldım.

24 Temmuz 1974. Bugün çalışmadım. Pazar eksiklerini gördüm.

25 Temmuz 1974. Bugün Elvan Çelebi’ye gittim. Kömüşün ayağı çıkmıştı, kasaba verdim.

26 Temmuz 1974. Bugün işe devam.

27 Temmuz 1974. Bugün minberinen pencere arasını tamamladım.

28 Temmuz 1974. Bugün Kamil’in evinin önünde taş yaptım, küçük parktaki bölme duvarlarına.

29 Temmuz 1974. Bugün gene devam taşa. İki araba taş, iki gün. Sapı patosa verdim.

30 Temmuz 1974. Bugün temellerini doldurdum, köşeyi koydum.

31 Temmuz 1974. Bugün temiz duvara başladım. Bir tarafı bitirdim, ikinci tarafa başladım.

1 Ağustos 1974. Bugün öğleye kadar çalıştım, öğleden sora gezdim.

2 Ağustos 1974. Bugün camide köşe yaptım, taş kırdım. Bugün Hasan aylesiynen geldi.

3 Ağustos 1974. Bugün iki kişi çalıştık. İki amelemiz vardı.

4 Ağustos 1974. Bugün sağ tarafı bitirdik, sol köşelere başladık.

1974 (32).jpg
IMG_0014.jpg
Zeynel Budak.jpg

5 Ağustos 1974. Bugün sol tarafın az işi kaldı. Cerit bugün inşaata uğradı. Bir şey söyleyemedi, işi beğendi.

6 Ağustos 1974. Bugün sol tarafı bitirdik, kapı tarafına başladık.

7 Ağustos 1974. Bugün buğday aldım, un aldım, sebze aldım.

8 Ağustos 1974. Bugün Hasan’ı yolculadım. Bir kazan aldım, kalaylattım; 330 lira.

9 Ağustos 1974. Bugün çalıştım.

10 Ağustos 1974. Bugün çalıştım. Elektrik şebeke demirlerini yerine koydum. Duvarı söktüm.

15 Ağustos 1974. Bugün taş kırdım, köşe çarptım.

16 Ağustos 1974. Bugün köşe yaptım.

17 Ağustos 1974. Bugün köşe yaptım.

18 Ağustos 1974. Bugün işe gitmedim, gezdim.

19 Ağustos 1974. Bugün işe gitmedim, bağlarda sap yığdım.

20 Ağustos 1974. Bugün gezdim. Şarap içtik 4 kişi.

21 Ağustos 1974. Bugün gene buğday aldım.

22 Ağustos 1974. Bugün çalıştım, köşe yaptım, taş kırdım.

23 Ağustos 1974. Bugün sehpa yaptım, iskele kurdum.

24 Ağustos 1974. Bugün sağ köşeyi bir metre daha kaldırdım.

25 Ağustos 1974. Bugün sağ köşeyi bitirdim. İskeleyi sola aldım. Necati’ye 2 yevmiye aldım.

26 Ağustos 1974. Bugün kıble sol tarafa başladım.

27 Ağustos 1974. Bugün kıble köşeleri tamamladım. Ortaya iskele kurdum.

28 Ağustos 1974. Bugün orta bölmede çalıştım. Mihrabı tesviye yaptım.

29 Ağustos 1974. Bugün bir amelem vardı.

30 Ağustos 1974. Bugün kıble tarafını bitirdim, sol köşeye başladım.

3 Eylül 1974. Bugün işbaşına gittik. Beton köşe yaptık kalıpla.

4 Eylül 1974. Bugün döktüğüm köşelerin bir kısmını duvara koydum.

5 Eylül 1974. Bugün sol tarafı tesviye yaptım.

6 Eylül 1974. Bugün sağ arka köşeye başladım.

7 Eylül 1974. Bugün bitirdim dördüncü köşeyi.

8 Eylül 1974. Bugün iki pencere arasını bitirdim. Az bir tesviye işi kaldı. Fabrikanın otobüsüynen geldim çarşıya.

9 Eylül 1974. Bugün kapı kenarının sağ tarafını bitirdim.

10 Eylül 1974. Bugün işin yarısını bitirdim, saat ikide.

15 Eylül 1974. Bugün İmam Hatibin üst tarafında birket ördüm. 100 lira hesabımı aldım, geldim.

20 Eylül 1974. Bugün Sarılık Köyü’nde işe başladık.

21 Eylül 1974. Bugün ön tarafı biraz yükselttik.

22 Eylül 1974. Bugün ön tarafları yanlara doğru tesviye yaptım. 375 lira hesabımı aldım.

23 Eylül 1974. Sarılık’tan Çorum’a geldim.

25 Eylül 1974. Bugün Kazıklıkaya Köyü’nde işe başladım.

26 Eylül 1974. Bugün pirkete başladım.

27 Eylül 1974. Bugün bölmeleri tamamladım.

28 Eylül 1974. Bugün iskelede çalıştık.

29 Eylül 1974. Bugün öğleye kadar birketi yaptım. Sora kavakları kesmeye gittik, doğradık.

30 Eylül 1974. Bugün keresteyi bitirdim.

1 Ekim 1974. Bugün pencere kalıptan yaptım, betonunu döktüm.

18 Ekim 1974. Bugün gece kaynım Haydar geç vakit geldi.

19 Ekim 1974. Bugün gezdik. Akşam içti sarhoş oldu, ağladı.

21 Ekim 1974. Bugün Çorum’dan Ankara’ya, Ankara’dan Ereğli’ye geldik.

22 Ekim 1974. Bugün Ereğli’de gezdik, iş bulamadık.

23 Ekim 1974. Bugün Ereğli’den Devrek’e geldik.

24 Ekim 1974. Bugün Devrek’te bir merdiven kalıbı çıktı, yaptık. 400 lira. Sabaha az işimiz kaldı.

25 Ekim 1974. Bugün Devrek’ten 3’ te bindik, Yeniçağa’da indik. Bolu’ya geldik. Bolu’dan İzmit’e geldik. Otelde yattık. Saat 11’ de indik. 

26 Ekim 1974. Bugün Zeynel’i buldum şantiyede.

bottom of page